VeMet en NVDO slaan de handen ineen

De Vereniging Metalen (VeMet) is een netwerk van metaalkundigen die van oorsprong werkt vanuit het HBO, WO en kennisinstituten in Nederland. Daarmee is binnen de VeMet een brede en diepe kennis op metaalgebied aanwezig. Deze kennis en ervaring is opgebouwd vanuit innovatief onderzoek op metaalkundig gebied. De VeMet heeft onder andere tot doel deze kennis en expertise uit te dragen naar het Nederlandse bedrijfsleven. De VeMet doet dit door het regelmatig organiseren van bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn vooral bekend binnen de metaalkundige wereld terwijl ze ook een welkome bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van vraagstukken bij het bedrijfsleven in het algemeen. Dit is de reden dat de VeMet zich direct heeft aangesloten bij het Platform Materiaalkunde, een initiatief van de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud). Daarmee komt het kennisnetwerk van de VeMet direct binnen het bereik van de NVDO leden. Immers, ook in het onderhoud is materiaalkeuze en –kunde een must, zoals de NVDO heeft onderkend. Daarin vullen missie en doelstellingen van de NVDO en de VeMet elkaar stevig aan. Vanuit de NVDO met haar pragmatische insteek in het oplossen van vraagstukken en vanuit de fundamentele en innovatieve insteek bij de VeMet.

VeMet en NVDO hebben daarom besloten per 1 januari 2015 deze samenwerking verder formele vorm te geven in een volwassen samenwerking. Doel daarbij is vraag naar kennis en pragmatische invulling op metaalkundig gebied aan elkaar te koppelen. Verder kunnen bijeenkomsten en kennisuitwisseling initiatieven beter op elkaar worden afgestemd zodat doublures voorkomen kunnen worden en samen bijeenkomsten beter georganiseerd kunnen worden. Agenda’s worden beter op elkaar afgestemd en met elkaar gedeeld.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van de VeMet (www.vemet.nl) en de NVDO (www.nvdo.nl). Voor interessante bijeenkomsten op materiaalkundig gebied biedt de Bond voor materiaalkennis (waarbij de VeMet is aangesloten) de Materiaalkunde agenda op www.materiaaltechnologie.nl/agenda.

Volg verder de activiteiten van de VeMet op de LinkedIn pagina: VeMet-LinkedIn en de Bond voor Materialenkennis LinkedIn.

Actueel

Mededelingen

Agenda