VeMet-Luitenbeurs van max. 5000 euro voor buitenlandse metaal-stage

Materialen zijn overal om ons heen en vormen de basis voor onze op technologie gebaseerde maatschappij. Ze zijn mede bepalend voor onze vooruitgang om te komen tot een duurzame balans tussen technologie en milieu.
De Vereniging Metalen, VeMet, aangesloten bij de Bond voor Materiaalkennis, spant zich in om kennis van en belangstelling voor één van de belangrijkste materiaalklassen, metalen, te versterken. We constateren dat de belangstelling voor het vakgebied metaalkunde de afgelopen jaren is afgenomen, terwijl de eisen voor metalen extremer worden. Tegelijkertijd neemt het aantal metaalkundigen af en begint het gebrek aan metaalkundige kennis in het Nederlandse onderwijs en bedrijfsleven echt een probleem te worden. De VeMet kan dit probleem niet oplossen, maar presenteert het initiatief van de Luitenbeurs.

De VeMet stelt eens per jaar een beurs van maximaal € 5000 beschikbaar voor een buitenlandse stage van een student of werknemer. De stage kan plaatsvinden bij een buitenlandse universiteit, onderzoeksinstituut of bedrijf en moet gericht zijn op het vergroten van de metaalkundige kennis van de bursaal. De belangrijkste criteria bij de selectie zullen zijn:
• Metaalkundige inhoud van de stage
• Kwaliteit van de ontvangende instantie
• Doel van de stage binnen de opleiding of de carrière van de bursaal
• Bijdrage aan de versterking van metaalkundige kennis en duurzaam gebruik van metalen

De beurs kan aan een metaalkundige (student) worden toegekend of aan een persoon uit een ander vakgebied, die haar of zijn metaalkundige kennis wil verdiepen of verbreden. De bursaal hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Om in aanmerking te komen voor de Luitenbeurs moeten kandidaten voor 1 juni 2014 een aanvraag (in het Nederlands of in het Engels) indienen bij het secretariaat van de VeMet, e-mail VeMetLuitenbeurs@vemet.nl, die de volgende onderdelen bevat:
1. Curriculum Vitae en contactgegevens
2. Motivering waarom juist deze kandidaat de stagebeurs zou moeten krijgen
3. Beschrijving van de inhoud van de stage
4. Motivering voor de keuze van de ontvangende instantie (en begeleiding vanuit Nederland)
5. Bijdrage van de stage aan verrijking van metaalkundige kennis en duurzaam gebruik van metalen
6. Beknopt financieel overzicht van de stage

Het bestuur van de VeMet zal tijdens de jaarlijkse VeMet-dag, dit jaar op 26 juni, de beslissing over de toekenning van de Luitenbeurs 2014 bekend maken. Alle kandidaten zullen een uitnodiging ontvangen om de VeMet-dag bij te wonen, maar worden in de dagen daarna ook schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. De stage dient uiterlijk in 2015 te worden uitgevoerd. Na de stage dient het stagerapport aan de VeMet te worden toegestuurd.

Voor vragen over de Luitenbeurs kunt u eveneens gebruikmaken van het e-mailadres VeMetLuitenbeurs@vemet.nl.

Hieronder vindt u relevante bestanden:
Folder VeMet-Luiten Stagebeurs
VeMet-Luiten Grant (information in English)
Reglement VeMet-Luiten Stagebeurs
Brief VeMet-Luiten Stagebeurs
Aanmeldingsformulier/Subscription form

Actueel

Mededelingen

Agenda