Kruipcommissie

De Kruipcommissie wordt gevormd door een vijftiental leden, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de problematiek van hoge temperatuur installaties. Hierbij valt te denken aan toepassing zoals energieopwekking, de (petro-)chemische industrie, vuilverbranding, lucht- en ruimtevaart. De leden komen uit zowel industrie, universiteiten als kennisinstituten.

Omdat het fenomeen 'kruip' één van de meest dominante processen is, die zich bij hoge temperatuur afspelen, is ‘kruip’ in de naam van de commissie opgenomen. Het interessegebied is echter veel algemener, maar beperkt zich wel tot hogetemperatuuraspecten.

De Kruipcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse en Belgische industrie en onderzoekinstellingen, zodat bij de te bespreken onderwerpen in de bijeenkomsten een goede balans wordt gevonden tussen praktijkervaringen en resultaten van nationale en internationale onderzoekprogramma’s. De Kruipcommissie is vertegenwoordigd in het European Collaborative Creep Committee.

De hoofdactiviteit is de halfjaarlijkse vergadering/bijeenkomst waarbij uitwisseling van kennis en ervaring centraal staan. Hiertoe worden bijdragen verzorgd door de leden, aangevuld met presentaties van gastsprekers.

Aanspreekpunt
Voor inlichtingen over de Kruipcommissie kunt u contact opnemen met de secretaris:
Dhr. R.J.N. Gommans
MCC Materials & Corrosion Consultants
MTOC-gebouw
Kampstraat 86
6163 HG Geleen
Tel: 046 410 7709
Fax: 046 410 5837
E-mail: gommans@m-c-c.nl

Actueel

Mededelingen

Agenda