Contactgroep Fractografie

De Contactgroep Fractografie organiseert tot twee maal per jaar een bijeenkomst, meestal in maart en oktober. Deze bijeenkomsten staan open voor alle belangstellenden. Voor niet-VeMet-leden wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Bijeenkomsten rond het thema "Falen of Presteren"
De Contactgroep Fractografie besteedt tijdens zijn bijeenkomsten uitgebreid aandacht aan schadegevallen en oorzaken van falen. Daarbij is het voor deelnemers mogelijk schadegevallen met deskundigen te bespreken, die belangeloos hun expertise beschikbaar stellen. Indien u zulke schadegevallen heeft, meldt u deze dan voor de bijeenkomst aan de secretaris, zodat er voldoende tijd voor uw probleem kan worden ingeruimd. Fotoís of nog beter de schadegevallen zelf kunnen als ondersteuning worden meegenomen. Ook als u gevallen niet voortijdig heeft kunnen melden willen wij er in onze vergaderingen graag aandacht aan besteden en u wellicht zinvol doorverwijzen of tips geven.

In de afgelopen jaren zijn vanuit de Contactgroep Fractografie de volgende gezamenlijk bijeenkomsten georganiseerd rond het thema "Falen of Presteren":
2007: Warmtebehandelingen maken het verschil, i.s.m. de VWT
2008: Omgaan met het proces corrosie, i.s.m. de Studiekern Corrosie
2009: Gedrag van materialen bij hoge temperatuur, i.s.m. de KruipCommissie (KruipCie)
2010: De meerwaarde van deklagen, i.s.m. PIT (Platform Integreren van TechnologieŽn), Kennisplatform Oppervlaktetechnologie, Sectie corrosie en Studiekern Corrosie
2011: Het slijtageproces, i.s.m. de Sectie Tribologie
2012: Hoe bewerkstellig ik een duurzaam presteren, i.s.m. de Studiekring Duurzaamheid en Betrouwbaarheid

Gemiddeld worden de bijeenkomsten door 20-40 deelnemers bezocht. Hierdoor ruim gelegenheid tot soms diepgaande discussie en veel informeel contact voor onderlinge uitwisseling van ervaring(en).

Omdat de VeMet kennisoverdracht op het gebied van Metaalkunde tot zijn missie rekent, stelt de Contactgroep Fractografie hiervoor vrijgegeven presentaties en een samenvatting enkele weken na de bijeenkomst beschikbaar op het Kennisplein van de websites van de VeMet (www.vemet.nl) en de Bond voor Materialenkennis (www.materialenkennis.nl).

Aanspreekpunt
Voor inlichtingen over de contactgroep kunt u contact opnemen met de secretaris:
De heer ing. E.W. Schuring
ECN - Enviroment & Energy Engineering
Postbus 1, 1755 ZG, Petten
T 088 515 48 77
F 088 515 84 07
E schuring@ecn.nl

Actueel

Mededelingen

Agenda